0.000
GFN AND PAKARE CFUG SUPPORT FOOD MATERIAL TO ITS USERS. कोरोना पोजेटिभ भइ आफ्नो दैनिक जीविका चलाउन गार्हो भएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका १० जना बिरामीलाई ग्रीन फाउन्डेसन नेपाल र पकरे सा. बन.उ.स.को सहयोगमा तुलसीपुर कोरोना प्रतिकार्य समुहद्वारा चामल, दाल, तेल, नुन, पिठो र तरकारी बितरण गरिएको छ ।

GFN AND PAKARE CFUG SUPPORT FOOD MATERIAL TO ITS USERS. कोरोना पोजेटिभ भइ आफ्नो दैनिक जीविका चलाउन गार्हो भएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका १० जना बिरामीलाई ग्रीन फाउन्डेसन नेपाल र पकरे सा. बन.उ.स.को सहयोगमा तुलसीपुर कोरोना प्रतिकार्य समुहद्वारा चामल, दाल, तेल, नुन, पिठो र तरकारी बितरण गरिएको छ ।

GFN and Pakare CFUG support Food Material to its Users.
कोरोना पोजेटिभ भइ आफ्नो दैनिक जीविका चलाउन गार्हो भएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका १० जना बिरामीलाई ग्रीन फाउन्डेसन नेपाल र पकरे सा.ब.उ.स.को सहयोगमा तुलसीपुर कोरोना प्रतिकार्य समुहद्वारा चामल, दाल, तेल, नुन, पिठो र तरकारी बितरण गरिएको छ ।