0.000
VACANCY- LOCAL PROJECT COORDINATOR-6 NOS

VACANCY- LOCAL PROJECT COORDINATOR-6 NOS

स्थानीय परियोजना संयोजक (Local Project Coordinator)- ६ जना 

प्रकाशित मिति : २०७७/११/२६

the Tenure Facility (TF) को र्आिर्थक सहयोगमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, ग्रीन फाउण्डेसन नेपाल र आदिवासी, जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द«को साझेदारीमा सचांलित “स्थानीय सरकार तथा स्थानीय स्तरका समन्वयात्मक कार्यहरुबाट नेपालमा सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चितता” परियोजनाको मुख्य उदेश्य स्थानीय सरकारको समन्वयमा स्थानीय वन ऐन निर्माण र त्यसको कार्यन्वयनबाट वन ब्यवस्थापन तथा सुशासन, जीविकोपार्जन सुधार र समुदायमा आधारित वन उद्यमहरुको सञ्चालन गर्ने रहेको छ । यस परियोजना संचालनका निम्ति तल उल्लेखित प्रत्यक पालिकामा एक–एक जना स्थानीय परियोजना संयोजकको आवश्यकता भएकाले ग्रिन फाउण्डेशन नेपालले यो सूचना जारी गरको छ । उल्लेखित पदमा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले आवश्यक वायोडाटा, शैक्षिक योग्यता र अनुभवको प्रमाणपत्र सहित सूचना जारि भएको मितिले सात दिनभित्र निवेदन दिन अनुरोध गर्दछौ । पालिकाहरुको नामावली र विवरण निम्न लिखित रहेको छ । 

 

क्र. म. जिल्ला प्रदेश स्थानीय तह आवश्यक संख्या
1 बर्दिया लुम्बिनि प्रदेश बाँसगढी नगरपालिका
2 सल्यान कर्णाली प्रदेश कपुरकोट गाउँपालिका
3 रोल्पा लुम्बिनि प्रदेश रुन्टीगढी गाउँपालिका
4 कञ्चनपुर सुदूर पश्चिम प्रदेश भीमदत्त नगरपालिका
5 कैलाली सुदूर पश्चिम प्रदेश मोहन्याल गाउँपालिका
6 कैलाली सुदूर पश्चिम प्रदेश टिकापुर नगरपालिका

 

आवश्यक कागजातहरु: वायोडाटा, नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, अनुभवको प्रमाणपत्र, सम्पूर्ण शौक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि, निवेदन (इच्छा पत्र)

आवश्यकताहरु

 • वन बिज्ञान विषयमा स्नातक तह उत्तिर्ण वा CTEVT बाट वन बिज्ञानमा उत्तिर्ण वा TCL फरेष्ट्री उत्तिर्ण भई कम्तिमा पनि १ बर्ष वा सो भन्दा बढि कार्य अनुभव भएको ।
 • वन श्रोत सर्बेक्षण र वन श्रोत मापनमा अनुभव भएको र कार्ययोजना निर्माण गर्न सक्ने।
 • स्थानीय सरकार, सरोकारवालाहरु तथा सामुदायिक बनसँग समन्वय गर्न सक्ने ।
 • GPS/GIS को राम्रो ज्ञान भएको ।
 • वन उद्यमहरु वा सामुदायिक वनमा आधारित उद्यमहरुलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न सक्ने।
 • महिला शशक्तीकरण तथा अन्य सामाजिक अभियन्ताको रुपमा काम गर्न सक्ने ।
 • स्वीकृत योजना अनुसार तालिम केन्द«संग समन्वय राखी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गर्ने ।
 • बिश्लेषणात्मक सीप र क्षमता भएको ।
 • प्रभावकारी सञ्चार, समय व्यवस्थापन र नेतृत्वदायी सीप भएको ।
 • नेपाली र अंग्रजी भाषामा प्रतिवेदन तयार गर्ने क्षमता भएको ।
 • स्थानीय वन उपभोक्ता समुह, आदिवासी तथा महिला सम्बन्धित निकायहरुको जानकारी भएको ।
 • विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको सहयोग लिई वन संरक्षण लगायत वन सम्बर्धन गर्ने कार्यमा समन्वय विस्तार गर्न सक्ने, तिन वर्ष वा सो भन्दा बढी समुदाय स्तरको वन क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव र स्थानिय वन र स्थानिय सरकारलाई सहयोग गर्न सक्ने ।
 • सम्बन्धित गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको बासिन्दालाई प्राथमिकता दिईने वा उक्त आवश्यकता पुरा नभएमा कम्तिमा पनि सो जिल्लाको बासिन्दा हुनुपर्ने । 
 • आदिवासी जनजाती, दलित पछाडि पारिएका वर्ग, महिला लाई विशेष प्रथामिकता दिईने । 

 

सम्पर्क: ग्रिन फाउण्डेशन नेपाल, नया बानेश्वर, काठमाण्डौ

निवेदन आइपुग्नु पर्ने अन्तिम मिति : २०७७/१२/०३ गते

Email: [email protected]

Subject line in the Email: “Local Project Coordinator for TF, Palika Name, District, 2021”